PT 63 Epithelantha micromeris unguispina, Mina (2)